Punëtoria e farkëtimit

Punëtoria e farkëtimit

Fabrika e falsifikimit përbëhet si nga fabrika e falsifikimit të lirë, ashtu edhe nga fabrika e farkëtimit.Pesha maksimale e një pjese është 100 kg.Pjesët e falsifikimit janë në shërbim të një shumëllojshmërie të mirë industrish si tren, llogore, automjete komerciale, automjete të rënda, konstruksione etj. Materialet që disponojmë tek ne janë çeliqe me grada të ndryshme, inoksi dhe tunxh.

 Neuland Metals Skema e rrjedhës/Procesi i kontrollit të cilësisë Numri i grafikut të rrjedhës
NL (J)/-FCpr-JS-003-2020
Emri i pjesës   Custom: xxxxx Përgatitur nga:Gao Zhiwei Data (origjina): 7/Mars/20 Data e rishikimit:

Flow chart- Rough_page-0001