Punëtori e derdhjes së vezëve

Punëtori e derdhjes së investimeve

Punëtoria e derdhjes përfshin makineri me presion të lartë 6 grupe dhe makineri me presion të ulët 4 grupe.Aktualisht, ne jemi duke prodhuar pjesë për prodhimin e energjisë së erës, pjesë auto, makineri kimike, pajisje mjekësore etj.Materiali kryesor i aplikueshëm është alumini dhe zinku i ndryshëm si:

A356/A319/A413/A380/A390/A360/ADC10/ADC12/ ZL101/ZL102/ZL104/ZL107/LM6/LM/20/LM25/

EN AC-42100/EN AC-42200/EN AC-43000/EN AC-43200/EN AC-43300/EN AC-43400/EN AC-44200/EN AC-44200/EN AC-44300/EN AC-46000/ENAC-461 -46200/ENAC-46500/ENAC-47100/zink